Menu
home
>>
ขทช.บึงกาฬ ลงพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจรสาย นค.3010 แยก ทล.212 – บ.หนองยอง (ตอนบึงกาฬ) อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

ขทช.บึงกาฬ ลงพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจร โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สาย นค.3010 แยก ทล.212 – บ.หนองยอง (ตอนบึงกาฬ) อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2562

 

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content