home

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบำรุงรักษาทางและสะพานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน"

Body: 

สำนักฝึกอบรมดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบำรุงรักษาทางและสะพานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน" รุ่นที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2562 และ รุ่นที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 9 - 11 กรกฎาคม 2562  ณ โรงแรมนาราแจ้งวัฒนะ 13 หลักสี่ กรุงเทพฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รูปภาพหน้าปก: