home

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และคณะกรรมการศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. กลุ่มงานบริหารและปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร สำนักฝึกอบรม กรมทางหลวงชนบท ได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และ คณะกรรมการศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน ของกรมทางหลวงชนบท (ศปร.ทช.) ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 3 กรมทางหลวงชนบท บางเขน กรุงเทพมหานคร

 

รูปภาพหน้าปก: